Selecteer de taal

List-Magnetik GmbH

Magneetveldmeters / Gaussmeters van List-Magnetik


De maximale sterkte van een magneetveld meten

Meters, waarmee men de piekwaarde van een magneet of het restmagnetisme van een stalen deel kan bepalen, worden Magnetometers, Magneetveldmeters, Teslameters of Gaussmeter genoemd.

De veldlijnen van een magneetveld verlopen van de noordpool naar de zuidpool van magneten. Bij een staafvormige magneet zitten de polen meestal aan beide uiteinden. Daar is het magneetveld dan ook het sterkst. Afhankelijk van de vorm van magneten verlopen de veldlijnen anders, in een hoefijzermagneet zijn deze binnen de boog parallel.

In de sonde neemt een Hall-sensor de Lorentzkracht op, van daaruit wordt de veldsterkte berekend. Hoe dichter deze Hall-sensor bij de pool komt, des te meer kracht er wordt uitgeoefend. Verschillende bouwvormen van sondes (axiaal, transversale) hebben een verschillende inbouw van de Hall-sensor en leiden tot verschillende meetwaarden.

Magneetveldmeters / Gaussmeters

Gering magnetisme - Magneetveldmeter voor permeabiliteit en remanentie

Magneetveldmeters / Gaussmeters

De magnetische permeabiliteit bepaalt hoe sterk een materiaal gemagnetiseerd kan worden. Dit is zinvol wanneer eigenlijk geen magnetisme gewenst is, bijvoorbeeld bij roestvrij staal.

De magnetische permeabiliteit mag men niet omwisselen met de remanentie resp. het restmagnetisme: remanentie geeft aan hoe sterk een object werkelijk gemagnetiseerd is, permeabiliteit geeft aan hoe eenvoudig men deze kan magnetiseren.

Bij alle magneetveldmetingen moet men bedenken dat de aarde zelf een magneetveld heeft. Dit is met 0,2 A/cm zeer zwak. Afhankelijk van de uitlijning van de sonde zal deze waarde de meetwaarde verhogen of verlagen. Daarom zijn afwijkingen van 10% in het remanentiebereik door het aardveld denkbaar, en moet men voor de herhaalbaarheid van de meting de positie van het object en de positie van de meetsonde in acht nemen.


Eenheid van de sterkte van het magneetveld (H)

De meeteenheid voor de sterkte van het magneetveld is “Ampère per Meter” (A/m). Vanwege de geringe waarde wordt oftewel A/cm gebruikt of kA/m, vroeger was dit ook wel Oersted (Oe).

Omdat de magnetische fluxdichtheid B, gemeten in Gauss (Gs) of Tesla (T), via een constante factor kan worden omgerekend, kunnen de magnetische veldsterkte en fluxdichtheid (en dus de eenheden A/cm, kA/m, Oe, Gs, T) in de praktijk afwisselend worden gebruikt.

Magneetveldmeters / Gaussmeters


Axiale en transversale sondes voor magneetveldmeting

Magneetveldmeters / Gaussmeters

Axiale sondes meten in de richting van de sonde. Transversale sondes meten in een hoek van 90° tot de sonde. Het verschil ligt in de montage van de Hall-sensor.

Voor metingen in holle ruimtes of nauwe buizen zijn transversale sondes beter geschikt.

Een voordeel van de axiale sonde aan meters van List-Magnetik is de afstand van 2 mm tussen de Hall-sensor en de sondekap. Bij de vervaardiging van kogellagers is deze afstand de facto standaard voor de sonde geworden.

Men kan in principe zeggen dat de transversale sonde het universele gereedschap is. Omdat in principe alle metingen van de axiale sonde ook transversale uitgevoerd kunnen worden.


Kalibratiestandaard / Referentiemagneet - Een belangrijk accessoire voor de magneetveldmeter of Gaussmeter

Een kalibratiestandaard is een referentiemagneet, een permanente magneet, die bij dezelfde positie van dezelfde sonde altijd dezelfde waarde weergeeft.

Zo kan veilig worden gecontroleerd of de sonde correct werkt. Bij de precisie-kalibratiestandaard wordt de axiale of transversale sonde in de opening zo vastgehouden, dat schudden niet mogelijk is.

De combinatie uit apparaat, sonde en standaard vormt een eenheid, die samen gekalibreerd en gecertificeerd wordt. Het gebruik van een sonde aan een kalibratiestandaard, die met een andere sonde is afgestemd, kan ertoe leiden dat de referentiewaarde minimaal afwijkt. Dat komt omdat sondes niet altijd precies hetzelfde gebouwd kunnen worden. Deze afwijking is echter altijd constant.

Magneetveldmeters / Gaussmeters


De magnetische stroom (flux) met een fluxmeter meten

Magneetveldmeters / Gaussmeters

De vraag hier is: hoe sterk is een magneet in totaal? Niet alleen de veldsterkte aan de pool, maar de gehele magneet wordt met een fluxmeter gemeten.

In combinatie met een Helmholtz-spoel kan de magnetische flux van permanente magneten zeer nauwkeurig worden bepaald, aangezien het gehele volume van de magneet in aanmerking wordt genomen, ongeacht de positie. In de spoel wordt de uitwerking van de magneet op de spoelwikkeling in de vorm van een elektrische spanning bepaald en naar Flux omgerekend.


Gegevens van de magneetveldmeter / Gaussmeter naar PC of App overdragen

U wilt de meetreeks vastleggen of activeren? U wilt extreme waarden herkennen en statistische analyses uitvoeren? Dan zijn onze Lima Connect App voor Android en de PC-applicaties het juiste gereedschap.

De toepassingen maken het mogelijk om meetreeksen in Office-toepassingen verder te bewerken of te integreren. Ook een integratie in CAQ-systemen is zo mogelijk.

Magneetveldmeters / Gaussmeters