Selecteer de taal

List-Magnetik GmbH

Permeabiliteitsmeters van List-Magnetik


Gering magnetisme - Permeabiliteit en remanentie

De magnetische permeabiliteit bepaalt hoe sterk een materiaal gemagnetiseerd kan worden.

Dit is zinvol wanneer eigenlijk geen magnetisme gewenst is, bijvoorbeeld bij roestvrij staal.

De magnetische permeabiliteit mag men niet omwisselen met de remanentie resp. het restmagnetisme: remanentie geeft aan hoe sterk een object werkelijk gemagnetiseerd is, permeabiliteit geeft aan hoe eenvoudig men deze kan magnetiseren, bij wijze van spreken het vermogen om zich aan te passen aan een magnetisch veld.

Permeabiliteitsmeters

Eenheid van de permeabiliteit

Permeabiliteitsmeters

De permeabiliteit μ is de verhouding van de magnetische fluxdichtheid B ten opzichte van de magnetische veldsterkte H.

De relatieve permeabiliteit µr is de quotiënt uit µ en de magnetische veldconstanten μ0.


Meetbereik van permeabiliteitsmeters - Paramagnetisme

Magnetische materialen kunnen aan de hand van hun permeabiliteitscijfer worden geclassificeerd.

Diamagnetische stoffen 0 < µr < 1
Paramagnetische stoffen μr > 1
Ferromagnetische stoffen μr ≫ 1

Metingen met de permeabiliteitsmeters van List-Magnetik kunnen alleen aan paramagnetische stoffen worden uitgevoerd. Als voorbeeld, aluminium, chroom, platina en roestvrij staal zijn paramagnetisch. Bij roestvrij staal is de waarde µr afhankelijk van de legering.

Ferromagnetische stoffen (ijzer, nikkel. kobalt en verschillende legeringen) hebben een permeabiliteitscijfer, dat wezenlijk groter is dan 1 en kan een waarde van meer dan 100 aannemen. Dergelijke stoffen versterken aanzienlijk de magnetische fluxdichtheid van een magneetveld. Daarvoor zijn de permeabiliteitsmeters van List-Magnetik niet geschikt.

Permeabiliteitsmeters


Grenzen van de nauwkeurigheid bij de permeabiliteitsmeting

Permeabiliteitsmeters

De meetwaarde van de permeabiliteit hangt bij kleine monsters af van de afmetingen. De gevoeligheid van het apparaat neemt met de dikte van het monster toe.

Vanaf een monsterdikte van ongeveer 5 mm en een laterale uitzetting van ongeveer 2 cm is de meting niet afhankelijk van de grootte.

De geschatte afhankelijkheid van de gevoeligheid van de monsterdikte wordt weergegeven in de diagram.

De gevoeligheid is berekend als (µr weergegeven – 1) / (µr waar – 1)


Kalibratiestandaard / Kalibratiesonde – Een belangrijke accessoire voor de permeabiliteitsmeter

Met de kalibratiestandaard, dat bij het apparaat wordt meegeleverd, kunt u de nauwkeurigheid van de meting altijd controleren. De kalibratiestandaard heeft een waarde van µr ~ 1,35. Bovendien zijn aangeboden kalibratiestandaards met referentiewaarden van µr ~ 1,03 en µr ~ 1,11 leverbaar.

Permeabiliteitsmeters