Odaberite svoj jezik

List-Magnetik GmbH

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri List-Magnetik


Mjerenje maksimalne jačine magnetskog polja

Mjerači kojima je moguće utvrditi vršne vrijednosti magneta ili preostalog magnetizma zovu se magnetometri, mjerači magnetskog polja, teslametri ili gausmetri.

Silnice magnetskog polja teku od sjevernog do južnog pola magneta. Kod štapnog magneta polovi se najčešće nalaze na krajevima. Ondje je magnetsko polje i najjače. Silnice teku drukčije ovisno o obliku magneta, pa su tako kod potkovičastog magneta silnice unutar luka paralelne.

Hallov senzor u sondi bilježi Lorentzovu silu iz koje se izračunava jačina polja. Što je taj Hallov senzor bliži polu, djeluje jača sila. Razni izvedbeni oblici sonda (aksijalni, transverzalni) imaju drukčiji položaj Hallovog senzora i daju drukčije mjerene vrijednosti.

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri

Nizak magnetizam – mjerači magnetskog polja za permeabilnost i remanenciju

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri

Magnetska permeabilnost je pokazatelj toga koliko se neki materijal može jako magnetizirati. Ta informacija korisna je ondje gdje magnetizam uopće nije poželjan, na primjer kod nehrđajućeg čelika.

Magnetsku permeabilnost ne bi trebalo brkati s remanencijom ili preostalim magnetizmom: remanencija iskazuje koliko je neki predmet zaista magnetiziran, dok permeabilnost iskazuje koliko bi ga bilo lako magnetizirati.

Kod svih mjerenja magnetskog polja potrebno je voditi računa o tome da i sama Zemlja ima magnetsko polje. Sa 0,2 A/cm ono je vrlo slabo. Ovisno o usmjerenju sonde ta vrijednost povećat će ili smanjiti mjerenu vrijednost. Zbog toga su moguća odstupanja u rasponu remanencije od 10 % zbog Zemljinog polja te je radi ponovljivosti mjerenja potrebno voditi računa o položaju objekta i mjerne sonde.


Jedinica jačine magnetskog polja (H)

Mjerna jedinica jačine magnetskog polja je „amper po metru“ (A/m). Zbog malih vrijednosti češće se rabi A/cm ili kA/m, dok se prije rabio i Oersted (Oe).

Budući da se gustoća magnetskog toka B, mjerena u gausima (Gs) ili teslama (T), može preračunati s pomoću konstantnog faktora, u praksi je naizmjence moguće rabiti jačinu magnetskog polja i gustoću toka (i time jedinice A/cm, kA/m, Oe, Gs, T).

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri


Aksijalne i transverzalne sonde za mjerenje magnetskog polja

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri

Aksijalne sonde mjere u smjeru sonde. Transverzalne sonde mjere pod kutom od 90° u odnosu na sondu. Razlika je u montaži Hallovog senzora.

Transverzalne sonde prikladnije su za mjerenja u šupljinama ili u uskim cijevima.

Prednost aksijalne sonde na mjeračima tvrtke List-Magnetik je razmak od 2 mm između Hallovog senzora i kapice sonde. Kod proizvodnje kuglastih ležajeva taj je razmak de facto postao norma za sondu.

Na koncu može se reći da je transverzalna sonda univerzalniji alat. Zato što je gotovo sva mjerenja aksijalne sonde moguće obaviti i transverzalno.


Kalibracijski standard / referentni magnet – važan pribor mjerača magnetskog polja ili gausmetra

Kalibracijski standard je referentni magnet, trajni magnet koji uvijek prikazuje istu vrijednost kada je sonda na istom položaju.

Na taj način možete sigurno provjeriti funkcionira li sonda i dalje ispravno. Kod preciznih kalibracijskih standarda aksijalna ili transverzalna sonda drži se u otvoru tako da se ne može njihati.

Kombinacija uređaja, sonde i standarda čini jedinicu koja se zajedno kalibrira i certificira. Uporaba sonde na kalibracijskom standardu koji je usklađen s nekom drugom sondom može uzrokovati minimalno odstupanje referentne vrijednosti. Razlog je u tome što se sonde ne mogu uvijek proizvoditi potpuno jednako. Međutim, to odstupanje je uvijek konstantno.

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri


Mjerenje magnetskog toka (fluksa) fluksmetrom

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri

Sada je osnovno pitanje: koliko je magnet ukupno jak? Ne samo jačina polja na polovima, nego i čitav magnet mjeri se fluksmetrom.

U kombinaciji s Helmholtzovom zavojnicom moguće je vrlo točno odrediti magnetski tok trajnih magneta jer se cjelokupni volumen magneta promatra neovisno o položaju. U zavojnici se učinak magneta na namotaje zavojnice utvrđuje u obliku električnog napona i preračunava u tok.


Prenesite podatke iz mjerača magnetskog polja / gausmetra u PC ili aplikaciju

Morate dokumentirati ili arhivirati seriju mjerenja? Želite detektirati ekstremne vrijednosti i obaviti statističke procjene? Tada su naša aplikacija Lima Connect za Android i PC aplikacije pravi alat.

Te aplikacije omogućavaju daljnju obradu ili integriranje serije mjerenja u Office aplikacije. Moguća je integracija i u CAQ sustave.

Mjerači magnetskog polja tvrtke / Gaussmetri