Odaberite svoj jezik

List-Magnetik GmbH

Mjerači debljine prevlake tvrtke List-Magnetik


Uporaba i primjena mjerača debljine prevlake

Mjeračem debljine prevlake možete mjeriti debljinu obloga i prevlaka na površinama. Bez obzira na to je li riječ o boji ili laku, plastici, eloksalnom sloju ili galvanskoj prevlaci – važno je da je prevlaka nanesena čvrsto i suho na temeljni materijal. Mjeračem debljine prevlake možete mjeriti jednostruku ili višestruku prevlaku (boja na cinku na čeliku).

Mjerenje debljine prevlake laka odvija se prilikom osiguranja kvalitete u procesu lakiranja radi nadziranja optimalne uporabe materijala. Stručnjaci provjeravaju jesu li metalni dijelovi u dovoljnoj mjeri lakom zaštićeni od korozije: na vozilima, čeličnim nosačima i ogradama. Cinčanje ili kromiranje dodatna su područja primjene mjerača debljine prevlake.

Mjerači debljine prevlake tvrtke

Nedestruktivno mjerenje debljine prevlake

Mjerenje debljine prevlake uređajima tvrtke List-Magnetik nije destruktivno. Uređaj se nježno položi i ne oštećuje osušenu prevlaku.

Jedinica mjerenja debljine prevlake je mikrometar (µm) ili mikron. Jedan µm jednak je tisućinki milimetra. U rasponu ispod 100 µm može se postići točnost mjerenja od 1 µm.


Podloga potrebna za mjerenja debljine prevlake: metal - „FE“ metali i „NFE“ metali

Najvažnija pretpostavka za mjerenje debljine prevlake uređajima tvrtke List-Magnetik je da postoji metalna podloga. Mjerenje debljine prevlake našim mjeračima nije moguće kroz keramiku, staklo ili plastiku.

Feromagnetski metali (skraćeno FE metali) kao što su čelik, željezo i kobalt mogu se magnetizirati. Njih je moguće mjeriti magnetskom indukcijom. Nikal je obično također feromagnetski, osim ako je sadržaj fosfora veći od 11 %.

„Neferomagnetski“ NFE metali su svi ostali metali koji su električki vodljivi. Tada se rabi postupak vrtložnih struja. To vrijedi, na primjer, za aluminij, bakar ili cink. Nehrđajući čelik može biti malo feromagnetičan, ali se ne smije mjeriti kao NFE metal postupkom vrtložnih struja.

Magnetska indukcija s pomoću malog trajnog magneta proizvodi magnetsko polje čija se jačina zatim mjeri Hallovim senzorom. Što je prevlaka deblja, manje je prigušivanje mjernog signala. Iz toga se može izvesti debljina. Kod postupka vrtložnih struja izmjenično magnetsko polje proizvodi vrtložne struje u temeljnom materijalu čija se rezonancija može preračunati u debljinu prevlake.

Mjerači debljine prevlake tvrtke

Velik izbor sonda za profesionalno mjerenje debljine prevlake

Mjerači debljine prevlake tvrtke

Većinu primjena moguće je obaviti standardnom sondom. Primjeri toga su sloj laka na vozilima ili zgradama ili eloksirano aluminijsko kućište.

Međutim, ako morate utvrditi debljinu prevlake u udubljenjima ili cijevima, na maloj površini, ispod nosača ili na teško pristupačnim mjernim točkama, na raspolaganju su specijalne sonde i primjene.

Na primjer, mjerač TOP-CHECK može zakrenuti svoju sondu za 90°. Tangencijalne sonde mjere u unutrašnjosti cijevi. Teleskopskim motkama moguće je doprijeti u unutrašnjost kotlova.

Koji je vaš izazov? Rado ćemo vas posavjetovati oko vašeg slučaja primjene.


Mjerenje debljina prevlake kod višeslojnih struktura - pocinčanje i lakiranje

Kod višeslojnih struktura moguće je zasebno mjeriti dvije prevlake ako je podloga feromagnetska, prva prevlaka iznad podloge je metalna i neferomagnetska i ako je gornja prevlaka nevodljiva. Primjer toga je pocinčan, a zatim lakiran čelični lim.

Prilikom jednog mjerenja debljina lakirane prevlake i cinčanja prikazuje se odvojeno. Za tu svrhu mjerač debljine prevlake MEGA-CHECK Master ima način rada dupleks.

Mjerači debljine prevlake tvrtke


Mjerenje debljine prevlake na gruboj prevlaci ili površini

Mjerači debljine prevlake tvrtke

U pravilu je kod grubih prevlaka važna minimalna vrijednost. Zbog toga je mjerenje potrebno obaviti na više mjesta radi utvrđivanja minimuma. Važno je zabilježiti „bregove“ i „dolove“ prevlake, po mogućnosti bez praznina. U načinu rada skeniranja mjeračem debljine prevlake MEGA-CHECK Master sondu pomičete po površini, prepoznajete promjene i automatski utvrđujete ekstremne vrijednosti.


Kalibriranje mjerača debljine prevlake

Za kalibriranje mjerača debljine prevlake potrebna je gola metalna ploča i definirana kalibracijska folija. U prvom koraku morate obaviti kalibraciju nule bez folije na goloj ploči. U drugom koraku morate ponoviti taj postupak, ali s folijom između ploče i sonde. Time ste obavili kalibraciju u dvije točke koja je u uređaju programirala stabilnu karakterističnu krivulju. Drugom kontrolnom folijom možete provjeriti karakterističnu krivulju.

Kod uređaja s kombiniranom sondom tu kalibraciju potrebno je obaviti jedanput za FE mjerenje i jedanput za NFE mjerenje.

Naš video prikazuje kalibraciju mjerača debljine prevlake TOP-CHECK.


Kalibracijski materijal za mjerač debljine prevlake

Mjerači debljine prevlake tvrtke

Kako bi se postigao optimalan rezultat, najbolje je pronaći mjesto bez prevlake iste geometrije na istom materijalu kao i ono čiju prevlaku želite provjeriti. U tom slučaju kemijski sastav materijala i njegova geometrija, bez obzira na to je li okrugla ili konkavna, savršeno će odgovarati mjernoj okolini. Ako to nije moguće, jednostavno uporabite naše isporučene kalibracijske ploče.

Isporučujemo sve što vam je potrebno. „Plava“ ploča izrađena je od čelika, dok je „crvena“ izrađena od aluminija. S pomoću kalibracijske folije od 300 µm moguće je postići optimalnu karakterističnu krivulju za prevlake debljine do 2 mm. Za znatno deblje prevlake preporučujemo kalibraciju keramičkom pločom debljine 1 mm umjesto folije.


Prenesite podatke iz mjerača debljine prevlake u PC ili aplikaciju

Morate dokumentirati ili arhivirati seriju mjerenja? Želite detektirati ekstremne vrijednosti i obaviti statističke procjene? Mjerite na mjestu na kojem ne možete vidjeti zaslon mjerača debljine prevlake? Tada su naša aplikacija Lima Connect za Android i PC aplikacije pravi alat.

Android aplikacija može se rabiti i za izgovaranje online mjerenja ako u vidokrugu nemate ni mjerač debljine prevalek ni mobilni pametni telefon ili tablet.

Te aplikacije omogućavaju daljnju obradu ili integriranje serije mjerenja u Office aplikacije. Moguća je integracija i u CAQ sustave.

Mjerači debljine prevlake tvrtke