Odaberite svoj jezik

List-Magnetik GmbH

Mjerači permeabilnosti tvrtke List-Magnetik


Nizak magnetizam – permeabilnost i remanencija

Magnetska permeabilnost je pokazatelj toga koliko se neki materijal može jako magnetizirati.

Ta informacija korisna je ondje gdje magnetizam uopće nije poželjan, na primjer kod nehrđajućeg čelika.

Magnetsku permeabilnost ne bi trebalo brkati s remanencijom ili preostalim magnetizmom: remanencija iskazuje koliko je neki predmet zaista magnetiziran, dok permeabilnost iskazuje koliko bi ga bilo lako magnetizirati, odnosno koliko je on sposoban prilagoditi se magnetskom polju.

Mjerači permeabilnosti tvrtke

Jedinica permeabilnosti

Mjerači permeabilnosti tvrtke

Permeabilnost μ je omjer gustoće magnetskog toka B i jačine magnetskog polja H.

Relativna permeabilnost µr je omjer µ i konstantne magnetskog polja μ0.


Rasponi mjerenja mjerača permeabilnosti – paramagnetizam

Magnetske materijale moguće je klasificirati na temelju broja permeabilnosti.

Diamagnetski materijali 0 < µr < 1
Paramagnetski materijali μr > 1
Feromagnetski materijali μr ≫ 1

Mjerenja mjeračima permeabilnosti tvrtke List-Magnetik moguće je obavljati samo na paramagnetskim materijalima. Primjer toga su paramagnetski aluminij, krom, platina i nehrđajući čelik. Kod nehrđajućeg čelika vrijednost µr ovisi o leguri.

Feromagnetski materijali (željezo, nikal, kobalt i razne legure) imaju broj permeabilnosti koji je znatno veći od 1, a može imati vrijednosti i veće od 100. Takvi materijali znatno pojačavaju gustoću magnetskog toka magnetskog polja. Mjerači permeabilnosti tvrtke List-Magnetik nisu za to konstruirani.

Mjerači permeabilnosti tvrtke


Granice točnosti prilikom mjerenja permeabilnosti

Mjerači permeabilnosti tvrtke

Mjerena vrijednost permeabilnosti ovisi o dimenzijama malih uzoraka. Osjetljivost uređaja povećava se s debljinom uzorka.

Od debljine uzorka od cca 5 mm i lateralnog istezanja od cca 2 cm mjerenje ne ovisi o veličini.

ribližna ovisnost osjetljivosti o debljini uzorka prikazana je na dijagramu.

Osjetljivost se izračunava kao (µr prikazan – 1) / (µr stvarni – 1)


Kalibracijski standard / kalibracijski uzorak – važan pribor mjerača permeabilnosti

Kalibracijski standard isporučen s uređajem možete rabiti da u svakom trenutku provjerite točnost mjerenja. Uobičajeni kalibracijski standard ima vrijednost od µr ~ 1,35. Na raspolaganju su dodatno ponuđeni kalibracijski standardi s referentnim vrijednostima od µr ~ 1,03 i µr ~ 1,11.

Mjerači permeabilnosti tvrtke