Zvolte jazyk

List-Magnetik GmbH

Tloušťkoměry od společnosti List-Magnetik


Využití a používání tloušťkoměrů

Pomocí tloušťkoměru lze změřit tloušťku povrchových vrstev a povlaků. Ať už se jedná o barvu nebo lak, plast, eloxovanou vrstvu, galvanický povlak – důležité je, aby byla vrstva nanesená na základní materiál pevná a suchá. Pomocí tloušťkoměru lze měřit jednoduchou nebo vícenásobnou vrstvu (barva na zinku na oceli).

Měření tloušťky vrstvy laku se provádí při zajišťování kvality během procesu lakování kvůli sledování optimálního využití materiálů. Odborníci kontrolují, zda lak dostatečně chrání kovové díly proti korozi: u vozidel, ocelových nosníků, zábradlí. Dalšími oblastmi využití tloušťkoměru je zinkování nebo chromování.

Tloušťkoměry od společnosti

Nedestruktivní zkoušky měření tloušťky vrstvy

Měření tloušťky pomocí zařízení od společnosti List-Magnetik je nedestruktivní. Přístroj se jemně přiloží a nepoškodí uschlý povlak.

Jako jednotka při měření tloušťky se používá „µm“, vyslovuje se „mikrometr“. Jeden µm je tisícina milimetru. V intervalu do 100 µm lze dosáhnout přesnosti měření 1 µm.


Podklad potřebný pro měření tloušťky vrstvy: kov – „železné“ kovy a „neželezné“ kovy

Nejdůležitějším předpokladem pro měření tloušťky přístroji od společnosti List-Magnetik: přítomnost kovového podkladu. Měření tloušťky vrstvy na keramice, sklu nebo plastu není pomocí našich tloušťkoměrů možné.

Feromagnetické kovy (žel. kovy), jako je ocel, železo, kobalt, lze zmagnetizovat. Lze je měřit magnetoindukčně. Nikl je obvykle také feromagnetický, ne však v případě, že obsahuje více než 11 % fosforu.

„Neferomagnetické“, neželezné kovy jsou všechny ostatní kovy, které jsou elektricky vodivé. Používá se metoda vířivých proudů. Například u hliníku, mědi nebo zinku. Nerezová ocel může být lehce feromagnetická, měla by se však měřit jako neželezný kov metodou vířivých proudů.

Magnetická indukce vytváří magnetické pole malým permanentním magnetem, jehož síla se pak měří Hallovým senzorem. Čím tlustší je vrstva, tím menší je tlumení měřicího signálu. Z toho pal lze odvodit tloušťku. U metody vířivých proudů vytváří magnetické střídavé pole vířivé proudy v základním materiálu, jejichž rezonanci lze přepočítat na tloušťku vrstvy.

Tloušťkoměry od společnosti

Velký výběr sond pro profesionální měření tloušťky vrstvy

Tloušťkoměry od společnosti

Pro většinu případů použití lze používat standardní sondu. Lakový vrstva na vozidlech nebo konstrukcích, nebo eloxované hliníkové skříně.

Pokud však potřebujete změřit tloušťku vrstvy v prohlubních nebo na trubkách, na malé ploše, pod podpěrami nebo na těžko dostupných měřicích bodech, jsou k dispozici speciální sondy a aplikace.

Měřicí přístroj TOP-CHECK dokáže svou sondu natočit o 90°. Tangenciální sondy měří vnitřek potrubí. Vnitřku kotlů lze dosáhnout pomocí teleskopických tyčí.

Čelíte nějaké výzvě? Rádi vám s vaším případem použití poradíme.


Měření tlouštěk vrstvy u vícevrstvé konstrukce – zinkování plus lakování

U vícevrstvých konstrukcí lze měřit dvě vrstvy odděleně, pokud je podklad feromagnetický, první vrstva nad podkladem kovová a neferomagnetická a vrchní vrstva nevodivá. Například pozinkovaný a následně nalakovaný ocelový plech.

Při jediném měření se uvede samostatně tloušťka vrstvy laku a tloušťka vrstvy pozinkování. Tloušťkoměr MEGA-CHECK Master za tímto účelem nabízí duplexní režim.

Tloušťkoměry od společnosti


Měření tloušťky hrubé vrstvy nebo vrstvy na hrubém podkladu

Tloušťkoměry od společnosti

U hrubých vrstev obecně platí, že důležitá je minimální hodnota. Proto je třeba měřit na několika místech, aby se určilo minimum. Je důležité zaznamenat všechny „hory“ a „údolí“ vrstvy. V režimu skenování tloušťkoměru MEGA-CHECK Master posouvejte sondu po povrchu, zjistěte změnu a automaticky zaznamenejte extrémní hodnoty.


Kalibrace tloušťkoměru

Pro kalibraci tloušťkoměru potřebujete holou kovovou desku a definovanou kalibrační fólii. V prvním kroku proveďte kalibraci nuly bez fólie na holé desce. Ve druhém kroku postup zopakujte, ale s fólií mezi deskou a sondou. Nyní jste provedli dvoubodovou kalibraci, která v zařízení naprogramovala stabilní charakteristickou křivku. Pomocí další kontrolní fólie můžete charakteristickou křivku překontrolovat.

U zařízení s kombinovanou sondou se tato kalibrace musí provést jednou pro měření železných kovů a jednou pro měření neželezných kovů.

Naše video ukazuje kalibraci tloušťkoměru TOP-CHECK.


Kalibrační materiál pro tloušťkoměr

Tloušťkoměry od společnosti

Pro nejlepší výsledek si vyberte místo bez vrstvy o stejné geometrii a ze stejného materiálu, jehož vrstvu chcete zkontrolovat. Chemické složení materiálu a jeho geometrie, ať už kulatá nebo konkávní, pak dokonale odpovídají prostředí měření. Pokud to není možné, jednoduše použijte naše dodané kalibrační destičky.

Vše, co potřebujete, vám dodáme. „Modrá“ destička je vyrobena z oceli, „červená“ destička je vyrobena z hliníku. Pomocí kalibrační fólie 300 µm lze dosáhnout optimální charakteristické křivky pro vrstvy do 2 mm. Pro výrazně silnější vrstvy doporučujeme kalibraci pomocí keramické destičky o tloušťce 1 mm namísto fólie.


Přenos dat z tloušťkoměru do počítače nebo aplikace

Potřebujete svou sérii měření dokumentovat nebo archivovat? Chcete identifikovat extrémní hodnoty a provést statistická vyhodnocení? Měříte na místě, kde nemůžete vidět na displej tloušťkoměru? Pak je správným nástrojem naše aplikace Lima Connect pro Android a aplikace pro počítač.

Aplikaci Android lze používat také pro hlasové zadávání měření online, když nevidíte na tloušťkoměr ani na svůj chytrý mobilní telefon či tablet.

Aplikace umožňují další zpracování nebo integraci sériových měření v aplikacích Office. Umožňují také integraci systémů CAQ.

Tloušťkoměry od společnosti