Zvolte jazyk

List-Magnetik GmbH

Přístroje na měření permeability od společnosti List-Magnetik


Slabý magnetismus – permeabilita a remanence

Magnetická permeabilita je údaj o tom, jak silně lze materiál zmagnetizovat.

Tato definice má smysl tam, kde vlastně žádný magnetismus nechceme, například u nerezové oceli.

Magnetickou permeabilitu bychom neměli zaměňovat s remanencí, resp. zbytkovou magnetizací: remanence říká, jak silně je objekt doopravdy zmagnetizován, permeabilita zase, jak snadno by mohl být zmagnetizován, tedy schopnost přizpůsobit se magnetickému poli.

Přístroje na měření permeability od společnosti

Jednotka permeability

Přístroje na měření permeability od společnosti

Permeabilita μ je poměr hustoty magnetického toku B vůči intenzitě magnetického pole H.

Relativní permeabilita µr je podíl z µ a konstanty magnetického pole μ0.


Měřicí rozsahy přístrojů na měření permeability – paramagnetismus

Magnetické materiály lze klasifikovat podle hodnoty permeability.

Diamagnetické látky 0 < µr < 1
Paramagnetické látky μr > 1
Feromagnetické látky μr ≫ 1

Měření přístroji na měření permeability od společnosti List-Magnetik lze provádět pouze na paramagnetických látkách. Paramagnetické jsou například hliník, chrom, platina a nerezová ocel. U nerezové oceli je hodnota µr závislá na legování.

Feromagnetické látky (železo, nikl, kobalt a různé slitiny) mají hodnotu permeabilitu podstatně vyšší než 1 a hodnoty mohou být vyšší než 100. Tyto látky podstatně zvyšují hustotu magnetického toku magnetického pole. K tomu nejsou přístroje na měření permeability od společnosti List-Magnetik určené.

Přístroje na měření permeability od společnosti


Limity přesnosti při měření permeability

Přístroje na měření permeability od společnosti

Naměřená hodnota permeability závisí u malých vzorků na jejich rozměrech. Citlivost zařízení se zvyšuje s tloušťkou vzorku.

Od tloušťky vzorku asi 5 mm a bočního prodloužení asi 2 cm je měření nezávislé na velikosti.

Přibližná závislost citlivosti na tloušťce vzorku je uvedena jako graf.

Citlivost se vypočítá jako (µr zobrazená – 1) / (µr skutečná – 1)


Kalibrační normála / kalibrační vzorek – důležité příslušenství pro přístroje na měření permeability

Kalibrační normálou dodávanou s přístrojem můžete kdykoliv zkontrolovat přesnost měření. Standardní kalibrační normála má hodnotu µr ~ 1,35. Dále nabízíme k dodání kalibrační normály s referenčními hodnotami µr ~ 1,03 a µr ~ 1,11.

Přístroje na měření permeability od společnosti